2020-09-29 11:40:01

Razlika predmeta za nastavak školovanja

U dolje navedenoj tablici objavljujemo termine ispita za učenike koji polažu razliku predmeta zbog nastavka školovanja u smjeru komercijalist u šk. godini 2020./2021. Moguće su izmjene termina zbog promjena u rasporedu ili drugih okolnosti. O svakoj promjeni učenici će biti na vrijeme obaviješteni.

Tablica sa terminima ispita


Mira Linjaković,prof. savjetnik
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška


Elektrotehnička škola Nova Gradiška