2020-09-15 14:21:26

Abecedni popis djelatnika

R. Br.

Prezime i ime

1.       

Akmačić Matea

2.       

Akšamović Josip

3.       

Andrašić Vladimir

4.       

Andrišek Zvonimir

5.       

Bigović Ljiljana

6.       

Bilić Marina

7.       

Bilogrević Daliborka

8.       

Brčić Marko

  9.   

Cvitković Krunoslav

10.    

Čolović Tibor

11.    

Firkovač Željko

12.    

Gajski Berić Ivana

13.    

Grgić Boris

14.    

Grozdanović Antonija

15.    

Ivančić Zoran

16.    

Ivančić Zrinka

17.    

Javor Kučera Ena

18.    

Jelić-Ulrich Gordana

19.    

Jović Aleksandar

20.    

Jurišić Petar

 1.  

Kičić Petar

 1.  

Kramberger Branimir

 1.  

Linjaković Mira

 1.  

Lozinjak Ivan

 1.  

Lukačević Zdenko

 1.  

Luketić  Dražen

 1.  

Marinac Jadranka

 1.  

Matijašević Nikolina

 1.  

Meseš Danijel

 1.  

Müller-Zoričić Sanja

 1.  

Novaković Siniša

 1.  

Pavić Dinko

 1.  

Perakić Ana

 1.  

Rauch Melani

 1.  

Sikavica Vesna

 1.  

Stepić Ivana

 1.  

Stuburić Sara

 1.  

Subotić Vojislav

 1.  

Špoljarević Ivana

40.    

Vlaović Mateja

41.    

Vuk Marijan

 1.  

Wirth Tomislav

 1.  

Zakarić Tatjana

 

 


Elektrotehnička škola Nova Gradiška