2020-05-18 11:08:00

Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji rada Elektrotehničke i ekonomske škole, Nova GradiSka za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2


Elektrotehnička škola Nova Gradiška