2020-02-20 22:54:32

Dan škole 2020.

21.02.2020. Elekrtotehnička i ekonomska škola obilježava svoj dan kroz niz zanimljivih prezentacija. Učenici će predstaviti osobe koje su značajne za zanimanja vezana za našu školu, a to su Ada Lovelace, Benedikt Kotruljevic, Nikola Tesla, Albert Einstein i Steve Jobs.


Elektrotehnička škola Nova Gradiška