2019-11-05 13:40:00

OBAVIJEST

Elektrotehnička i ekonomska škola u skladu sa svojim obvezama koje proizlaze iz propisa obavještava učenike i roditelje o štrajku koji će se održati u srijedu 6. studenog 2019. Za vrijeme održavanja štrajka odgojno-obrazovni rad s učenicima bit će organiziran prema posebnom rasporedu. Sve upite vezane za održavanje štrajka možete uputiti na elektroničku poštu škole etes@ees.hr ili pozivom kontakt osobi škole, gđi. Vesni Batalo na broj telefona 035 362145

Ravnateljica:

Sanja Müller-Zoričić, dipl.inf.


Elektrotehnička škola Nova Gradiška